Unaprijedite svoj kompetencijski profil

znanjem i vještinama izrade kurikula na razini studija, kolegija i nastavne cjeline te znanjem i vještinama poučavanja i vrednovanja kojima ostvarujete ishode kurikula

Podržite svoju autonomiju

kao nastavnika u oblikovanju, kontinuiranom razvoju, provedbi i evaluaciji kurikula utemeljenoga na kompetencijama kao nove paradigme u visokom obrazovanju.

Kako to postići? Programom koji nudi:

Chalk inscription “Higher education” on the black chalkboard

Kurikul

izradu odnosno modifikaciju kurikula na razini studija, kolegija i nastavne cjeline 

three people sitting in front of table laughing together

Poučavanje i vrednovanje

strategije i metode poučavanja i vrednovanja kojima se ostvaruju ishodi kurikula i procjenjuju studentska postignuća te prilagodba poučavanja, učenja i (samo)vrednovanje digitalnom okruženju

continuing education concept. Speech bubble on a gray background

Profesionalni razvoj

upotpunjavanje kompetencijskog profila nastavničkim kompetencijama

Zašto baš ovaj Program? Specifičnosti Programa:

Stock market digital graph chart on LED display concept. A large display of daily stock market price and quotation. Indicator financial forex trade education background.

Interdisciplinarnost

Program pristupa poučavanju i vrednovanju s aspekta didaktike, neurobiologije, psihologije i područja primjene digitalne tehnologije u obrazovanju 

Business concept for problem solving process with puzzle pieces

Cjelovitost i održivost

Program vodi polaznika kroz cijeli postupak poboljšanja kvalitete i konkuretnosti studija i kolegija od izrade kurikula, planiranja konstruktivno usklađenog poučavanja i vrednovanja do kontinuirane refleksije na vlastito poučavanje i vrednovanje 

View of a Cyborg hand holding a  artificial brain 3d rendering

Aktivno učenje

samostalno učenje: kontinuirana primjena znanja stečenog na neposrednoj nastavi Programa u vlastitu nastavnu praksu;

refleksivno učenje: aktivnosti refleksije i povratnih informacija o realiziranoj primjeni;

suradničko učenje: refleksivne zajednice učenja, kontinuirana konzultacijska nastava; interaktivna predavanja, aktivni oblici učenja i (samo)vrednovanja.

Nositelj, voditelj i izvoditelji Programa

backside graduation hats during commencement success graduates of the university, Concept education congratulation. Graduation Ceremony ,Congratulated the graduates in University during commencement.

Nositelj

Odjel za biologiju

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

backside graduation hats during commencement success graduates of the university, Concept education congratulation. Graduation Ceremony ,Congratulated the graduates in University during commencement.

Voditelj

izv. prof. dr. sc. Irena Labak

Odjel za biologiju, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku čiji je nastavni i znanstveni interes unutar interdisciplinarnog područja znanosti polja Biologija i Pedagogija

backside graduation hats during commencement success graduates of the university, Concept education congratulation. Graduation Ceremony ,Congratulated the graduates in University during commencement.

Ostali izvoditelji

izv.prof.dr.sc. Valentina Pavić, Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku čiji je znanstveni interes unutar interdisciplinarnog područja znanosti polja Biologija i Kemija, a nastavni unutar područja metodike nastave kemije

doc.dr.sc. Senka Blažetić, Odjel za biologiju,Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku čiji je znanstveni i nastavni interes u području neurobiologije i biokemije

izv.prof.dr.sc. Ana Babić Čikeš, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku čiji je znanstveni interes usmjeren na područje razvojne psihologije i razvoja emocionalne inteligencije

doc.dr.sc. Klara Bilić MeštrićHrvatska akademska i istraživačka zajednica – CARNET čiji je znanstveni interes usmjeren na područje primjene digitalne tehnologije u obrazovanju 

Uvjeti za upis i pohađanje programa

Program mogu upisati osobe neovisno o izboru unutar prirodoslovnog područja znanosti (docenti, izvanredni profesori, redoviti profesori, redoviti profesori u trajnom izboru  nastavničkih i nenastavničkih studija) te asistenti neovisno o znanstvenom prirodoslovnom području i neovisno posjeduje li osoba pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu ili ne. 

Program mogu upisati osobe neovisno o izboru  izvan prirodoslovnog područja znanosti (docenti, izvanredni profesori, redoviti profesori, redoviti profesori u trajnom izboru), a koji obrazuju studente buduće učitelje i nastavnike koji će poučavati nastavni predmet Priroda i društvo te ostale predmete prirodoslovnog ili srodnog područja.

 

Trajanje, početak i cijena Programa

Program se izvodi kroz 8 tjedana (7 blokova nastave). Ukupno 105 sati nastave raspoređeno je na 50 sati predavanja, 20 sati seminara i 35 sati vježbi. Polaznici stječu 10 ECTS bodova. 

Cijena programa po polazniku utvrđuje se u iznosu od 540 eura.

Prvi blok nastave počine 7. ožujka 2024. godine. Nastava će se odvijati četvrtkom i petkom u popodnevnim satima te subotom u prijepodnevnim satima. 

 

Česta pitanja

Mogu li Program upisati zainteresirani nastavnici u visokom obrazovanju izvan prirodoslovnog područja znanosti?

Kako Program nudi interaktivna predavanja, radionice, konzultativnu nastavu i primjenu naučenog uz analizu i refleksiju, Program mogu upisati i svi zainteresirani nastavnici u visokom obrazovanju izvan prirodoslovnog područja znanosti jer opisani pristupi učenja i poučavanja tijekom Programa omogućavaju prilagodbu naučenog specifičnim uvjetima kurikula odnosno znanstvenog područja polaznika. 

Što dobivam po završetku Programa?

Po završetku Programa izdaje se potvrda o uspješnom završetku programa cjeloživotnog obrazovanja

Što znači kontinuirana primjena znanja stečenog na neposrednoj nastavi Programa u vlastitu nastavnu praksu?

Planiranih osam tjedana nastave izvodi se tako da prvi tjedan nastave tj. prvi blok nastave započinje s nastavom tijekom koje polaznici dobivaju zadatak primjene naučenog u svoju nastavnu praksu. Na tom zadatku rade do sljedećeg bloka nastave tijekom čega su omogućene konzultacije oko zadatka. Nakon toga, ponovo se organizira nastava (2. blok) koja započinje analizom zadatka iza čega slijedi nastava novih sadržaja pri čemu polaznici ponovo dobivaju novi zadatak primjene kojeg moraju riješiti do novog bloka nastave. Ciklus nastave, samostalnog rada na zadatku, a koji podrazumijeva primjenu naučenog u vlastitoj nastavnoj praksi i samorefleksiju i konzultacija se ponavlja do zadnjeg bloka.

Kontaktirajte nas danas

Imate pitanja ili upita? Ispunite obrazac u nastavku i javit ćemo vam se što je prije moguće.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prijavite se

Rok za prijavu je 1. ožujak 2024. Popunite prijavni obrazac:

Prijavni obrazac

Maksimalan broj polaznika Programa je 20. 

Kad broj prijava prijeđe 20 polaznika, obrazac za prijavu će se zatvoriti. Stoga, dok god vidite aktivan obrazac, grupa nije popunjena, što znači da se još stignete prijaviti. 

Prijava se smatra službenom tek nakon uplate. Plaćanje se vrši prema predračunu kojeg ćete dobiti u roku od nekoliko dana od dana formiranja grupe. 

Ukoliko Vas zanima cjeloviti elaborat Programa pogledajte ovdje